Visma.net Absence

Visma.net Absence

Visma.net Absence er en skybasert løsning for fravær. Løsningen gir ansatte full oversikt over eget fravær, og ledere full oversikt over fraværet i bedriften. Løsningen er integrert med Visma Lønn.

Fordelen for ledere og bedriften:

  • Et enkelt og effektiv styringsverktøy for ferie og fravær
  • Gir korrekt ferie- og fraværsoversikt, og mindre feilregistreringer
  • Løsningen er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk
  • Leder kan godkjenne ferieønsker og permisjoner fra sin mobiltelefon
  • Forutsigbare kostnader- betal kun for de brukerne og de tjenestene du trenger

Fordelen for ansatte:

  • Svært enkel å bruke
  • Gir full oversikt over ferie og fravær - og om dine forespørsler om fravær er godkjent eller avvist
  • Oversikt over hvilke rettigheter du har til ferie og fravær ut fra gjeldende lover og regler
  • Spør om ferie eller registrer sykedag direkte fra mobilen Visma.net Absence forenkler fraværsjobben

Gode grunner til å velge Visma.net Absence

Skybasert løsning
Skybasert løsning

Enkel registrering - full oversikt
Enkel registrering - full oversikt

Støtter gjeldende lover og regler
Støtter gjeldende lover og regler