Visma Lønn

Visma Lønn er et moderne lønnssystem, like brukervennlig som det er funksjonsrikt. Visma Lønn tilpasser seg brukerne og deres behov

Visma lønn

Med Visma Lønn er det enkelte å forholde seg til Altinn, tjenestepensjon, AA-register, sykepenger/NAV, hendelser, personal, lønnsfaget og reiseregninger.

Visma Lønn tilpasser seg brukerne og deres behov, enten de jobber med lønn daglig eller bare noen ganger i måneden. Med Visma Lønn har du alltid full oversikt, oppdaterte tall og lett tilgang på historiske data. Menystrukturen er oversiktlig og gjør det enkelt å hente frem to år av gangen. Det er lett å sette sammen profesjonelle rapporter, enten med årets tall eller med historiske tall fra databasen, og du har mulighet til å starte på en ny lønnsperiode før inneværende er avsluttet, og du kan enkelt overstyre lønnsartens hoved­bokskonto pr. transaksjon.

Reiseregninger
Hentes fra Visma Travel Expense ved et tastetrykk, og du har mulighet for raskere godtgjørelse enn ved bedriftens neste lønnsutbetaling. Refusjonsskjema for sykefravær utover arbeids-giverperioden ligger ferdig utfylt, fraværs- og ferieregistreringen er lett tilgjengelig og en rekke vanlige rutiner knyttet til lønns-arbeidet er samlet i samme skjermbilde. Lønnssystemet har støtte for elektronisk rapportering, blant annet inn- og utmelding til AA-registeret.

Gode grunner til å velge Visma Lønn

Systemet gir deg full oversikt, omfattende historikk og et solid rapporteringsverktøy

Lønnsendring og etterbetaling
Lønnsendring og etterbetaling

Det er enkelt og effektivt å gjøre lønnsendringer for mange/alle ansatte. F.eks prosentvis endring for alle, men avvik for enkelte.

Automatisk utfylling av fraværsskjemaer
Automatisk utfylling av fraværsskjemaer

Inntekts- og trekkopplysningsskjemaene fylles ut automatisk. Du får full kontroll over oppfølgingen av sykefravær og sykepenger, og er trygg på at alle skjemaene blir korrekt utfylt.

Se statistikk fra flere parametre
Se statistikk fra flere parametre

Det er lett å sammenlikne samme periode fra tidligere år og å se svingninger, for eksempel i ansattoversikt, antall årsverk og demografiske data, som kjønnsfordeling, alder og lønn.

Kutt arbeidstimer med standardrapporter
Kutt arbeidstimer med standardrapporter

Visma Lønn leveres med et bredt utvalg av standard rapporter, lister og blanketter. Alle rapporter kan kjøres på både inneværende år og historiske data.

Lag imponerende rapporter
Lag imponerende rapporter

Rapporteringsverktøyet i Visma Lønn hjelper deg å lete frem data og sette dem sammen til håndterbar informasjon. Dybdenavigering gjør det mulig å klikke seg nedover i materialet.

Kjør paralelle lønnsperioder
Kjør paralelle lønnsperioder

Menystrukturen er oversiktlig og gjør det enkelt å hente frem to år av gangen. Det er lett å sette sammen profesjonelle rapporter, enten med årets tall eller med historiske tall fra databasen.

Testet kvalitet
Testet kvalitet

At 20.000 bedrifter kjører lønn med våre systemer er et vitnesbyrd om at det er trygt og solid.

Elektroniske foretningsprossesser
Elektroniske foretningsprossesser

Med elektroniske foretningsprosesser blir du kvitt manuelle skjemaer og dobbeltregistreringer -og sparer tid.

Tett integrert
Tett integrert

Lønn er bare en del av den totale økonomien i en bedrift, derfor er Visma lønn tett integrert med økonomisystemene fra Visma.

Brukervennlig
Brukervennlig

Du skal ikke behøve å være lønnsekspert for å bruke systemet, ei heller behøve kurs i ukesvis.