Regnskapsbyrå

ØkonomiBistand Byråteam jobber utelukkende for regnskapsbransjen.

Byråspesialisten

ØkonomiBistand Byråteam – dedikert servicesenter for regnskapsbransjen 

Vi tror på at alle er best tjent med å bli bedre på det de allerede er gode til. Gjennom vår spisskompetanse, våre egenutviklede bransjeløsninger og -konsepter tilbyr vi våre regnskapsbyråkunder muligheten til å rendyrke sitt fagområde. Vårt ØB Partnerprogram gir økt inntjening for ditt regnskapsbyrå og dine kunder!

Les mer på: www.regnskapsbransjen.no