Renovasjon

Renovasjonsløsning

Sammen med våre kunder har vi utviklet en egen bransjeløsning . Løsningen er basert på Visma Business som økonomisystem.

Visma Business Renovasjon et brukervennlig og funksjonsrikt system for små og mellomstore bedrifter. Med standard funksjoner som anleggsregister og håndtering av inntil 12 ansvarsenheter med mulighet for automatisk % vis fordeling av kostnad / inntekter. Visma Business er et moderne økonomisystem med sterk standardfunksjonalitet samtidig som det har fleksibiliteten som man forventer av en slik løsning.

Dette gjør at man raskt og enkelt kan komme i gang med systemet samtidig som det også vil dekke mer avanserte behov. Systemet er integrert mot forsystemer som Komtek og ISY Proaktiv.. Det er også integrert mot Pocket Sales fra Giant Leap samt løsning for veiing med systemet Online Scale fra Wilcom.