ØkonomiBistand vokser - også i Ålesund

ØkonomiBistand vokser - også i Ålesund
Vi er i gang med å styrke staben, både på konsulent og marked
På markedssiden har vi fra nyttår ansatt Eldbjørg Nilsen Rogne. Hun er 48 år og har bakgrunn fra revisjon og regnskap. Hos oss skal hun primært jobbe opp mot regnskapskontorer, en bransje hun selv har 18 års erfaring fra. Eldbjørg har også lang erfaring som bruker av Visma sine ulike løsninger. I løpet av noen måneder vil også 2 nye konsulenter være på plass hos oss. Også konsulentene har lang erfaring med Visma sine løsninger.

Staben i Ålesund vil etter disse ansettelsene telle 5 personer. ØkonomiBistand har i dag 160 medarbeidere fordelt på 12 avdelinger i Norge og 2 i Sverige. Vi er en av landets største Platinum Certified Partnere av Visma Software, samt at vi også tilbyr alle løsninger fra Aditro - Huldt & Lillevik. Økonomibistand har eksistert siden 1990, og har gjennom disse 25 årene klart å bygge opp solid kompetanse i organisasjonen – noe som igjen gir trygghet for kundene våre.