Ny versjon av Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Ny versjon av Huldt & Lillevik Lønn 5.0
Neste uke kommer det en ny versjon av Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Den nye versjonen vil inneholde funksjonalitet for å ta ut betalingsopplysninger for de to første a-meldingsmånedene. Det vil også være mulig å lage remitterings-fil som kan lastes opp i nettbanken din. Betalingsfrist for de to første a-meldingsmånedene er 15. mars 2015. Innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift skal fortsatt følge de tidligere fristene for innbetaling, det vil si. 15.mars, 15 mai, 15. juli, 15. september, 15 november og 15. januar. Nødvendig betalingsinformasjon vil komme i en ny rapport under oppgavevalget Rapporter | Terminlister. Rapporten vil vise hvilket beløp som skal innbetales, kidnummer og kontonummer. Rapporten vil være klar i en ny versjon som vil komme i god tid før første betalingsfrist 15. mars 2015. Det vil også være mulig å lage bankfil/remitteringsfil med de samme opplysningene når denne versjonen kommer.

Finne betalingsopplysninger allerede nå?
Det er mulig å finne betalingsopplysningene du trenger allerede nå. Hvis du åpner filen som kommer tilbake fra Altinn så finner du det du trenger der. Gå til menyvalget Verktøy | Altinn | Altinn retur. Høyreklikk på den siste av de aktuelle tilbakemeldingene, og velg å vise "tilbakemelding.zip. Ved å følge linken under finner du et eksempel av hvordan en slik tilbakemelding fra Altinn skal leses.

Du finner en nærmere beskrivelse av hvordan du henter retur på a-melding ved å følge linken : Se eksempel på tilbakemelding her!

Kilde: Huldt & Lillevik /Aditro