ØkonomiBistand styrker satsingen mot regnskapsbyråer

ØkonomiBistand styrker satsingen mot regnskapsbyråer
Regnskapsbyråer har i alle år vært en viktig kundegruppe for ØkonomiBistand. Regnskapsbyråenes hverdag er nå i endring.

På den ene siden blir det stadig enklere å automatisere selve regnskapsføringen, vi ser en effektivisering av bransjen.

I tillegg endres forventningene som bedriftene har til sin regnskapsfører: Flere og flere ser mulightene som ligger i at regnskapsbyråkundene også kan bli mer effektive som følge av ny teknologi levert av regnskapsbyrået. Eksempler på dette er reiseregninger på mobil, automatiske purrerutiner og faktureringsløsninger integrert med regnskapsbyrået.

For at regnskapsbyråene skal være bedre rustet til å møte endringene som nå skjer, har ØkonomiBistand opprettet et eget Byråteam. Byråteamet har ett mål for øye, og det er å gjøre det enklere og mer effektivt å være regnskapsbyråkunde hos ØkonomiBistand. Regnskapsbyråene vil i tiden framover merke at ØkonomiBistand utvider tjenestetilbudet fra tradisjonell programvare, support, opplæring og konsulentbistand til også å omfatte andre typer rådgivning og verktøy som er spesialtilpasset bransjen.