Nå er det snart tid for innrapportering av feriepenger i a-meldingen

Nå er det snart tid for innrapportering av feriepenger i a-meldingen
Etatenes fellesforvaltning har kommet med tips knyttet til innrapportering av feriepenger. Her er noen av tipsene om innrapporteringen.
Feriepenger til inntektsmottaker som har sluttet
Skal du betale ut feriepenger til noen som ikke lenger er ansatt, og dermed ikke har noe arbeidsforhold i virksomheten? Inntektsmottakeren rapporteres inn med fødselsnummer og navn, men uten arbeidsforhold. Direkte registrering i Altinn (A01): I feltet for arbeidsforhold krysser du av for “Uten arbeidsforhold ved for eksemplel føderåd, RF-1199 mm”.

Husk at feriepenger skal inngå i grunnlag for skattetrekk
Feriepenger skal inngå i grunnlag for trekk. Dette gjelder selv om man ikke skal gjennomføre trekk.

Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)
Feriepenger rapporteres sammen med utbetalt lønn.

Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)
Feriepenger rapporteres sammen med utbetalt lønn.

Tips om a-meldingen i sommerferien (pdf-dokument)

Kilde: NARF
www.narf.no