Visma Business er klar i ny versjon

Visma Business er klar i ny versjon
Visma Business har nå kommet til versjonsnummer 10. Vi er helt sikre på at forretningsprosessene vil effektiviseres ytterligere.

Mulighet for tilpasning av skjermbilder til ulike skjermstørrelser og mindre ventetid for brukerne er de mest synlige endringene, men det er også gjort mange forbedringer på «maskinrommet» i programvaren. De omkringliggende programmene som for eksempel Visma Dokumentsenter har også fått ny funksjonalitet som bidrar til ytterligere effektivisering. ØkonomiBistand ønsker at dere både skal ha oppdatert programvare og at dere skal bruke de nye funksjonene så effektivt som mulig. Samtidig er det et mål for oss at dere ikke opplever at Visma Business blir lenge utilgjengelig i forbindelse med oppgraderingen.

Nyheter i versjon 10

• Raskere og bedre for brukerne
• Tettere integrert med andre Visma-programmer
• Forbedret attestasjonsrutine og e-fakturahåndtering i Visma Dokumentsenter
• Knapper og menyer slik du kjenner dem fra Office 2013
• Skjermbilder kan nå alltid fylle hele skjermen, uansett størrelse
• Send eFaktura til nettbanken til privatkunder (eFaktura B2C)

Nyheter i versjonene 8 og 9

• Forbedret integrasjon mot andre programmer, for eksempel attestasjon på web, reise- og utgiftsrefusjon på web
• Forbedret avstemming mellom lager og regnskap
• AutoInvoice for automatisk sending og mottak av e-faktura
• Automatisk oppslag over kunder som kan motta elektronisk faktura
• PDF-vedlegg på utgående ordrer og fakturaer, for eksempel timelister eller fakturaspesifikasjoner
• Visma Rapportering
• Støtte for Office 2013
• Forbedret rapportpakke
• Se rapporter inne i Visma Business 
• Egendefinerte felt og tabeller i Visma Business

Oppgraderingen gjøres i to steg

1. Teknisk oppgradering i henhold til ØB sin sjekkliste. Dere mottar signert kontrollskjema etter oppgradering.
2. Gjennomgang av nye funksjoner, oppsett og rutiner for å sikre at dere får mest mulig merverdi av den nye versjonen og den totale løsningen fra oss. Testing og kvalitetssikring.

Som bruker av Visma Business er man ifølge den inngåtte avtalen forpliktet til å holde programvaren oppdatert. Vi ser også at kunder som følger de anbefalte oppgraderingsløpene har mer fornøyde brukere. Integrasjon med tilleggsprodukter går også smertefritt og om det skulle oppstå utfordringer ved bruk av programvaren, så er det alltid den siste versjonen som Visma forholder seg til. Den nye versjonen koster ingenting ekstra. Selve oppgraderingen kan vi tilby til fastpris.

Ta kontakt på vb.oppgradering@okonomibistand.no, for å planlegge overgangen til versjon 10. Vi er helt sikre på at forretningsprosessene vil effektiviseres ytterligere.