Visma Global versjon 10 er klar!

Visma Global versjon 10 er klar!
Mulighet for registering av driftsmidler og avskriving av disse er en stor nyhet i denne versjonen.

I tillegg er det kommet en ny modul som heter AutoPay, hvor det er mulighet for helintegrert betalingsformidlingsløsning. Med denne modulen så er det kun å godkjenne faktura for betaling, så skjer resten automatisk, som remittering og bokføring i regnskapet. Med andre ord ingen filoverføringer mellom bank og økonomisystemet. Vi er helt sikre på at forretningsprosessene vil effektiviseres ytterligere. 

Nyheter i versjon 10

 • Driftsmiddel - Mulighet til å registrering av driftsmidler og avskrivninger av disse.
 • Visma Contacts – Nyhet til mobilen, hvor man kan søke og bla igjennom bedrifter, kunder, leverandører og kontaktpersoner. Ringe og sende e-post, se adresser og finne veibeskrivelse osv. på kontakter.
 • E-Faktura til private – Det er nå mulighet til å sende elektroniske fakturaer til private igjennom Visma.net AutoInvoice.
 • EDI – Fakturagebyr og Valuta på EDI faktura støttes nå og blir ikke lenger avvist. EDI/VismaXml og øreavrunding er det gjort en god del forbedringer rundt.
 • Forhåndsvisning av rapporter: Visning av antall sider i rapporthodet og hvilken side man til enhver tid har valgt. Mulighet for å gå til siste side.
 • Visma Dokumentsenter Autoflow – I denne modulen gis det nå mulighet for å lage regler som automatisk sender faktura på flyt basert på tolket leverandør og eller kostnadsbærer-/ansvarsenhet.

Nyheter i versjon 9

 • Visma.net AutoPay (tilleggsmodul) – en helintegrert betalingsformidlingsløsning, som tar bort filutveksling mellom bank og økonomisystemet.
 • Visma.net AutoCollect (tilleggsmodul) - Selvgående purring og inkassoløsning. Hvis fakturaen ikke blir betalt, må det selvsagt følges opp på en god måte. Utestående krav er tapt likviditet, og potensielt rent tap. I praksis kan det imidlertid ofte være vanskelig å få prioritert oppfølging av ubetalte fakturer i en travel hverdag.
 • Webfaktura for regnskapsbyrå (tilleggsmodul) - Dette er et web-basert faktureringsprogram for regnskapsbyråers klienter, slik at de kan fakturere sine kunder på en enkel måte
 • ØB-regnskapsarkiv (tillegg utviklet av ØB): - Nå er vår eget regnskapsarkivet for arkivering / videresending av bilag og fakturadokumenter tilgjengelig for Visma Global.
 • Utskrift av rapporter til Excel - Ny mulighet for å skrive alle rapporter som ligger i Rapportering>Utskrifter direkte til Excel
 • Vedlegg: Forbedret funksjonalitet ifht vedleggshåndtering. Vedlegg sendes for eksempel nå også i epost-utsending fra Global. Vedlegg vises i Aktiv-EDI sentral.
 • Hurtigsøk. Ny søkemotor som søker på tvers av alle registre. Søker i eksempel etter kunder, leverandører, prosjekter, ordre samtidig. Kan også brukes for å lete etter felter i skjermbilder.
 • Betydelige hastighetsforbedringer i Dokumentsenter.
 • Dashboard: Det er mulighet for å lage flere varianter av Dashboard rapporter i inngangsbildet i Global.
 • Fargemerking av ordrelinjer hvor disponibelt antall er mindre en registrert antall
 • Forbedringer rundt skaffevare og dekningskontroll
 • Mange mindre forbedringer (strukturvare, bytt kunde i ordre, avtaleordre…)

Om kort tid kommer vi med informasjon om webinarer rundt utvalgte tema (for eksempel driftsmiddel i Global). Webinar betyr da et kurs i begrenset omfang med deltakelse over internett. Kalenderen er ikke klar enda, vi sender ut informasjon når vi har dette på plass. Varigheten vil være rundt 2 timer. Prisen skal ligge på 600,- kr for kunder med bistandsavtale og 800,-kr for kunder uten avtale. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om det er interesse og hvilke temaer vi skal prioritere.

Oppgraderingen gjøres i to steg

1. Teknisk oppgradering i henhold til ØB sin sjekkliste. Dere mottar signert kontrollskjema etter oppgradering.
2. Gjennomgang av nye funksjoner, oppsett og rutiner for å sikre at dere får mest mulig merverdi av den nye versjonen og den totale løsningen fra oss. Testing og kvalitetssikring.

Som bruker av Visma Global er man ifølge den inngåtte avtalen forpliktet til å holde programvaren oppdatert. Vi ser også at kunder som følger de anbefalte oppgraderingsløpene har mer fornøyde brukere. Integrasjon med tilleggsprodukter går også smertefritt og om det skulle oppstå utfordringer ved bruk av programvaren, så er det alltid den siste versjonen som Visma forholder seg til. Den nye versjonen koster ingenting ekstra. Selve oppgraderingen kan vi tilby til fastpris.

Ta kontakt på vg.oppgradering@okonomibistand.no, for å planlegge overgangen til versjon 10. Vi er helt sikre på at forretningsprosessene vil effektiviseres ytterligere.