Huldt og Lillevik Lønn via web

Huldt og Lillevik Lønn via web
Oppdatering av programvare passer aldri og skaper som regel en unødvendig stopp i arbeidet, samt kostnader til ressursbruk. I tillegg kan det være vanskelig å vite om man faktisk har siste versjon installert. Med Lønn Cloud slipper du å tenke på dette igjen. Noensinne.

Brukerne har full tilgang til alle programmer og data uansett hvor i verden de måtte befinne seg, bare de er koblet til Internett. Du vil få reduserte kostnader knyttet til drift og vedlikehold, og du trenger ikke egne dedikerte personer med IT-kompetanse. Du slipper også utgifter til programvarelisenser. Programmene dine vil alltid være oppdaterte, da alt av vedlikehold gjøres sentralt av Huldt & Lillevik. Cloud-løsningen sørger også for en kontinuerlig backup av dine data - og sikker lagring i serverpark med brannsikring, adgangskontroll og fysisk overvåking 24/7.

Med Huldt & Lillevik cloud-løsningen får du:
• Mer fleksibilitet
• Ingen lokalinstallasjon
• Alltid oppdatert programvare
• Sikker datalagring
• Kontinuerlig backup og sikkerhetskopiering
• Forutsigbare kostnader

 

BESTILL LØNN CLOUD I DAG! 
Kontakt din oss på salg@okonomibistand.no