Oppgradering av Visma Lønn til versjon 10.0 & 10.5

Oppgradering av Visma Lønn til versjon 10.0 & 10.5
Vi starter nå utrullingen av «Årsoppgjørsversjonen 10.0» til Visma Lønn og de som ønsker hjelp til denne oppgraderingen, sender oss bestillingen på "oppgradering@okonomibistand.no
Versjon 10.0 anbefales på det sterkeste å få inn med tanke på siste innrapportering til A-meldingen for 2015, samt før eventuelle korrigeringer som må foretas i desember. Denne versjonen støtter ikke skattetabellene for 2016, denne støtten kommer ikke før versjon 10.5. Vi anbefaler at dere bestiller begge oppgraderingene på samme tid, for å sikre at det blir satt av tid til denne oppgraderingen.

Nyheter i versjon 10.0

• Problematikken rundt historikk-feltene i Ansattregisteret er fjernet
• Mulighet for å skrive ut kvittering fra Altinn meldingsboks
• Forbedrede kontrollrutiner/nye kontrollrapporter i forbindelse med A-meldingen.
• Nye avstemmingsrapporter.
• Tilgang til den nye tilleggsmodulen Visma Absence (fraværsregistrering og ferieplanlegging via web).

Nyheter i versjon 10.5

• Nye skattetabeller for 2016.
• Årsrapport til ansatte.

Vi vil på det sterkeste anbefale at dere får hjelp til oppgraderingene av en sertifisert konsulent hos oss. Husk at support i forbindelse med oppgraderingen ikke er dekket av bistandsavtalen. Vi ber om at alle sender mail til oppgradering@okonomibistand.no. På den måten vet vi at alle er informert og har tatt stilling til oppgraderingen. Oppgraderingene prioriteres i den rekkefølge vi mottar svarene.

Svar på følgende via mail til: oppgradering@okonomibistand.no

 Vi ønsker hjelp med oppgradering til versjon 10.0 i desember

  Vi ønsker hjelp med oppgradering til versjon 10.5 i januar

  Lønningsdato i januar er:  ­­­­­­­­_______________________

Firma:______________________________________________ Sign:_______________________________________________
Dato:______________________________________________