Et tilbakeblikk på Brukerdagen 2015

Et tilbakeblikk på Brukerdagen 2015
Brukerdagen den 28. oktober 2015 ble en stor suksess med over 100 deltagere på Felix Konferansesenter. Nedenfor kan du se noen av bildene fra denne dagen.

Våre Brukerdager  er laget for å gi deg faglig påfyll inne økonomi- og lønnsfaget, samt at det skal være en arena for utveksling av erfaringer med andre Visma brukere. Dette året hadde vi Morten Brandt fra Euro Business School, Øystein Moan i Visma, Tonje F. Fineide og David Aarstein i Visma Software som noen av foredragsholderne. Vi stilte også med våre egne konsulenter og selgere for å gi dere oppdatert informasjon. Nedenfor ser du noen av bildene fra denne dagen.