Arts & Craft har fått nye nettsider

Arts & Craft har fått nye nettsider
Arts & Craft sine nye nettsider er nå lansert og vi er meget fornøyde med resultatet av denne siden. Her har Kréatif, Arts&Craft og Økonomibistand jobbet tett sammen for å skape en løsning som er brukervennlig, behagelig og kostnadseffektiv for Arts & Craft.

Løsningen er satt opp med integrasjon mot Visma Business og har tatt vare på alle funksjoner i Visma og gjort de synlige på nettbutikken.

Arts & Craft er en spesialtilpasset nettbutikk hvor Kréatif hadde flere workshops sammen med Arts & Craft for å kartlegge alle ønsker og behov. Det ble også noen møter rundt design, justeringer og tilpasninger, slik at designet ble slik Arts & Craft hadde sett for seg.

Løsningen har tatt i bruk en rekke funksjoner som gjør det raskt og enkelt for sluttbruker å finne de produkter de er på jakt etter. Funksjoner som er brukt er blant annet relaterte produkter, noe som gjør at man enkelt kan vise flere produkter i en og samme serie eller flere produkter som passer sammen. Det er også lagt inn funksjoner der produktlistingen kan varieres ut ifra hvilke bilder man har lagt inn i systemet.

Arts & Craft sine nye nettsider har blitt en meget ren og delikat nettbutikk der sluttbrukeren og produktene står i fokus. Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om nettsider og nettbutikk?

www.kreatif.no  |  +47 69 25 16 00  |