Myndighetspålagte krav som påvirker økonomisystemene

Myndighetspålagte krav som påvirker økonomisystemene
Dere har sikkert hørt at det kommer en del nye krav i forbindelse med myndighetsrapportering og betalingsformidling. Vi beskriver nedenfor hva dette er og hvordan det påvirker deres Visma Business-installasjon.
Hovedkonklusjon
Deres versjon av Visma Business er eldre enn 2014. Dere trenger oppgradert programvare for å imøtekomme myndighetenes krav. Dette skyldes i første rekke at kravene til ny skattemelding merverdiavgift (erstatter den gamle mva-oppgaven) ikke er løsbare i Visma Business-versjoner eldre enn 9.0.

Det er selvsagt også mange andre argumenter til å ta i bruk en nyere versjon; alle deler av systemet har fått ny og forbedret funksjonalitet de siste årene. Men i dette dokumentet fokuserer vi på de nye kravene fra myndighetene.

Oppgraderingsløpet starter i september, når ny versjon er klar: Vi ber om tilbakemelding via dette skjemaet

 

Standardformat regnskap (SAF-T)
Ikrafttreden: 1.1.2017
Standard dataformat for utlevering av regnskapsopplysninger til skatteetaten ved virksomhetskontroll (bokettersyn) - Norwegian Standard Audit File - Tax (SAF-T) er et standardformat for ulike typer transaksjonsdata (hovedbok, kunde- og leverandørreskontro og underliggende faste registre) i xml-format.

Formatet vil bli brukt der man tidligere fikk varsel om tradisjonelt bokettersyn. Det betyr at man får tid til å områ seg når varsel kommer, også etter 1.1.2017. Dette har myndighetene bekreftet.

Deres versjon av Visma Business har ikke mulighet for SAF-T-rapportering.

Nytt filformat for remittering (SEPA End Date)
Ikrafttreden: 31.10.2016
Norske myndigheter forpliktet seg til å følge EU sine krav i forbindelse med felles regler rundt et felleseuropeisk område for betalinger.
I den forbindelse kommer det krav om et helt nytt filformat for innsending av betalinger.

De nye EU-kravene gjelder likevel ikke alle betalinger, kun dersom alle disse tre kravene er oppfylt:
• Betalingen skjer i Euro (ikke NOK eller annen valuta)
• Betaler (kontohaver) har under 10 ansatte og/eller omsetter årlig for under 2 millioner Euro
• Betalingen ikke gjøres i nettbanken

Det betyr at dersom dere har kunder som er så store at de kommer inn under disse kravene og har få eurobetalinger, så kan disse betalingene gjøres i nettbanken. Da omfattes dere ikke av de nye kravene.

Vi vet også at en del banker jobber med egne løsninger som gjør at bedriftskundene kan fortsette med dagens remitteringsformat, også etter 31.10. Danske Bank har allerede bekreftet at de tilbyr en slik løsning.
Om man finleser kravene fra EU, finnes det også en annen «finte» man kan ta for at betalinger skal falle utenfor de nye kravene.

Deres versjon av Visma Business har ikke mulighet for å ta i bruk det nye remitteringsformatet.

Ny mva-oppgave (RF-0002 Skattemelding merverdiavgift)
Ikrafttreden: 1.1.2017
Skattemelding merverdiavgift vil inneholde 19 linjer og følgelig mer informasjon enn dagens mva-oppgave.

Det er ikke mulig å produsere den framtidige mva-oppgaven i den versjonen av Visma Business som dere bruker.

Har du spørsmål? Kontakt oss på regnskapsbransjen@okonomibistand.no

Oppgraderingsløpet starter i september, når ny versjon er klar: Vi ber om tilbakemelding via dette skjemaet