Myndighetspålagte krav som påvirker økonomisystemene

Myndighetspålagte krav som påvirker økonomisystemene
Dere har sikkert hørt at det kommer en del nye krav i forbindelse med myndighetsrapportering og betalingsformidling. Vi beskriver nedenfor hva dette er og hvordan det påvirker deres Visma Business-installasjon.
Hovedkonklusjon
Deres økonomisystem har allerede de nødvendige tilpasningene som trengs i 2016.
Sannsynligvis.

Standardformat regnskap (SAF-T)
Ikrafttreden: 1.1.2017
Standard dataformat for utlevering av regnskapsopplysninger til skatteetaten ved virksomhetskontroll (bokettersyn) - Norwegian Standard Audit File - Tax (SAF-T) er et standardformat for ulike typer transaksjonsdata (hovedbok, kunde- og leverandørreskontro og underliggende faste registre) i xml-format.

Deres versjon av Visma Business inneholder alle data som myndighetene krever. Filformatet ble klart først nå i juni, så dette finnes per i dag ikke i noe økonomisystem.

Formatet vil bli brukt der man tidligere fikk varsel om tradisjonelt bokettersyn. Det betyr at man får tid til å områ seg når varsel kommer, også etter 1.1.2017. Dette har myndighetene bekreftet.

Visma Business vil i høst komme i en versjon som gjør det mulig å legge ut data på riktig format, men vi anbefaler ikke uten videre en oppgradering kun for å være klar med nytt filformat fra 1.1.2017. Vi anbefaler i stedet at dere følger et ordinært oppgraderingsløp som baserer seg på en helhetsvurdering, ikke utelukkende denne myndighetsrapporteringen.
Dersom dere skulle få en henvendelse fra myndighetene om bokettersyn i starten på 2017 så vil det være tilstrekkelig tid til å oppgradere før filer må innsendes.

Hva må dere gjøre? Ta kontakt med oss dersom dere får varsel om bokettersyn.

Ny mva-oppgave (RF-0002 Skattemelding merverdiavgift)
Ikrafttreden: 1.1.2017
Ny mva-oppgave vil inneholde 19 linjer. Visma Business inneholder alle data og all funksjonalitet som trengs for den kommende mva-oppgaven, men selve formularet mangler. Dette formularet er ikke klart enda.

Hva må dere gjøre? Ingenting. ØkonomiBistand vil ta kontakt med dere før årsskiftet slik at dere får det nye mva-formularet på plass.

Nytt filformat for remittering (SEPA End Date)
Ikrafttreden: 31.10.2016
Norske myndigheter forpliktet seg til å følge EU sine krav i forbindelse med felles regler rundt et felleseuropeisk område for betalinger.
I den forbindelse kommer det krav om et helt nytt filformat for innsending av betalinger.

I løpet av sommeren er en løsning for remittering fra Visma Business klar.

De nye EU-kravene gjelder likevel ikke alle betalinger, kun dersom alle disse tre kravene er oppfylt:
• Betalingen skjer i Euro (ikke NOK eller annen valuta)
• Betaler (din bedrift) har under 10 ansatte og/eller omsetter årlig for under 2 millioner Euro
• Betalingen ikke gjøres i nettbanken

Det betyr at dersom deres bedrift er så stor at den kommer inn under disse kravene og har få eurobetalinger, så kan disse gjøres i nettbanken. Da omfattes dere ikke av de nye kravene.

Vi vet også at en del banker jobber med egne løsninger som gjør at bedriftskundene kan fortsette med dagens remitteringsformat, også etter 31.10. Danske Bank har allerede bekreftet at de tilbyr en slik løsning.
Om man finleser kravene fra EU, finnes det også en annen «finte» man kan ta for at betalinger skal falle utenfor de nye kravene.

Hva må dere gjøre? Ta kontakt med oss i ØkonomiBistand dersom dere remitterer eurobeløp direkte fra Visma Business, så finner vi sammen ut hva som må gjøres. Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på vb.oppgradering@okonomibistand.no