Ny MVA-melding!

Ny MVA-melding!
Fra 1.1.2017 erstattes dagens omsetningsoppgave med ny «Skattemelding for merverdiavgift», hva bør du vite?

Den nye MVA-meldingen vil gi konsekvenser for alle MVA-registrerte og kommer til å medføre endringer i rutiner, dokumentasjonsregler, endringer i regnskapssystemer og endring i hvordan du rapporterer.

Skattemyndighetene håndterer MVA-regelverket strengt, og det er derfor viktig at du som regnskapsbyrå, regnskapsfører eller medarbeider holder deg fullt oppdatert på regelverket som gjelder. Det er best å unngå overraskelser i form av kontroller og tilleggsskatt.

Den nye MVA-meldingen vil få 19 poster mot dagens 11- Her vil det være noen nye, noen endringer i gamle poster og andre er oppsplittet. Den nye MVA-meldingen forutsetter endringer i bokføringsforskriften som allerede er sendt på høring. Endringene vil innebære endring av MVA-koder og det legges opp til standardiserte MVA-koder som følger standard dataformatet SAF-T (Standard Audit File for Tax). Dette innebærer at regnskapssystemene må oppdateres på nytt kodeverk.

ØkonomiBistand er godt forberedt på endringene og hjelper deg igjennom prosessen! Vi holder webkurs i hva ny MVA-oppgave, hva nytt bokettersyn (SAF-T) og nye krav til betalinger (SEPA) betyr for dere. Sjekk ut våre kurssider for de neste kursene!

Kilde: Regnskap Norge

 

Tilpasning til ny MVA-melding i Visma Business

I forbindelse med ny skattemelding fra 2017 er det behov for tilpasninger i Visma Business. Visma Business var tidlig ute hva angår tilpasning til ny MVA lov, allerede fra versjon 9.00 har Visma Business hatt funksjonalitet for dette. Dette kommer av at den nye loven er svært lik med hva som tidligere er innført i EU.

Forutsetningene for at man kan benytte så tidlige versjoner som versjon 9.x er at man tilpasser og justerer MVA formular, skjermbilder, MVA tabeller og kontoplan i forhold til de nye kravene. Les mer om dette her!