Din totale samarbeidspartner innen regnskap, logistikk, CRM og lønn

Ditt lokale regnskapskontor

I fokus setter vi kvalitet, stabilitet, teknologi og service. Vi jobber med effektiv bruk av programvare, samt at vi kan tilby løsninger som optimaliserer samarbeidet med våre kunder.

mai 28
Visma Personalforum 2019

I 2019 har det trådt i kraft mange nye regler som berører personalområdet. Regelendringene skaper stor usikkerhet og kompliserer hverdagen for arbeidsgiver.

jun 04
SEMINAR: La oss vise deg morgendagens plattform

Vi arrangerer frokostseminar i samarbeid med Visma Software den 4. juni. Målet for morgenen er å vise deg hvordan du kan jobbe i sanntidsdata, redusere kostnader og frigjøre ressurser med Visma.net.

jun 05
WEBINAR: Komplett tallherredømme

Vi har inngått et samarbeid med OneStop Reporting og vil vise deg mulighetene i denne løsningen.