Skybasert automatisering

Skybasert automatisering
Visma.net er spesielt laget for virksomheter med store transaksjonsmengder. Denne typen virksomheter får derfor ekstra store fordeler ved å automatisere sine prosesser.

Med Visma.net får du en rekke automatiske funksjoner som forenkler arbeidet. Disse standardfunksjonene dekker forskjellige prosesser du møter i hverdagen, slik at du slipper å bruke mye tid på denne typen oppgaver. Dette gjelder typisk arbeidskrevende prosesser som remittering, fakturering og purring. Dermed vil dette utgjøre en vesentlig forskjell fra det tidligere manuelle arbeidet.

Disse områdene dekkes av funksjonalitet som Visma har kalt AutoPay, AutoInvoice og AutoCollect.

Sammenligner vi prosessen med betaling av fakturaer i Visma.net med tradisjonell måte, ser vi en vesentlig besparelse i antall arbeidsoperasjoner. 

Tradisjonell løsning Visma.net 
 Lage betalingsforslag  Lage betalingsforslag
 Godkjenne betalingsforslag  Godkjenne betalingsforslag
 Legge ut remitteringsfil  
 Koble opp mot banken  
 Overføre remitteringsfil  
 Koble opp mot banken igjen  
 Hente returdata  
 Evt. splitte returdata  
 Lese inn returdata  
 Oppdatere bunt  

 

Tilsvarende besparelser finner vi også når vi ser på utfakturering.

Tradisjonell OCR-løsning  Visma.net
 Send ut faktura med KID  Send ut faktura med KID
 Koble opp mot bank  
 Last ned OCR-fil  
 Splitt filen til pr. klient  
 Les inn OCR-fil i systemet  
 Oppdater bunt i systemet  

 

Dette er bare to av en rekke områder hvor Visma.net forenkler og automatiserer hverdagen for regnskapsavdelingen din.

Ønsker du å vite mer om Visma.net, kan du lese her.