Integrer din Byggoffice løsning mot Visma.net

Et fremtidsrettet system har gode integrasjonsmuligheter

Markedet blir stadig mer komplekst og i fremtiden kan selskaper ha behov for endringer, videreutvikling og integrasjoner mot andre tredjepartssystemer. Dette kan være avgjørende for vekst, samt markedsposisjonen til selskapet. Uavhengig av dagens struktur er det derfor viktig å velge et ERP-system som tilrettelegger for dette.

Vår nye kunde opererer blant annet innenfor samferdsel og grunnarbeid. Dette innebærer behov for bransjesystemer, og det var derfor kritisk å velge et system som kunne integreres mot løsningene de benytter i dag. ByggOffice er et av disse systemene, og dette er en løsning innen kalkulasjon og produksjonsoppfølging.

Vår løsning skal bestå av en overføring av regnskapstransaksjoner fra Visma.net Financials via en skyggetabell til ByggOffice. På den måten kan brukeren i ByggOffice hente relevante regnskapstransaksjoner pr prosjekt. Brukeren kan dermed få direkte informasjon fra økonomisystemet ved behov, og benytte dette i forkant av en rapportering.

Unikt med vår integrasjon er muligheten for dokumentoppslag mot Visma.Net. Her vil man kunne se kostnadene i Byggoffice med en link til bildet av den inngående fakturaen. Dette fungerer for alle Byggoffice brukere uten at de behøver å ha tilgang til Visma.Net.

Integrasjonen mellom Visma.net Financials og ByggOffice bidrar til at brukeren alltid har tilgang til sanntidsdata. På den måten er man alltid oppdatert, og dette kan effektivisere både beslutnings- og planleggingsprosessen videre.

Et kjennetegn på et fremtidsrettet system er blant annet gode integrasjonsmuligheter, og Visma.net Financials imøtekommer dette. Ved å ta i bruk systemet kan man dermed utnytte teknologien i løsningen som et konkurransefortrinn.

Nytt år, nye muligheter med Visma.net Financials

Tre nye selskaper har valgt Visma.net Financials

I løpet av januar har vi implementert Visma.net Financials for tre nye selskaper. Disse har dermed valgt å starte det nye året med blanke ark, og et helt nytt ERP-system. Virksomhetene opererer i ulike bransjer, men til felles har de ønsket et sømløst system som forenkler arbeidshverdagen.

For å realisere dette målet har autoprodukter blitt aktivert. Autoprodukter er tilleggstjenester som automatiserer og effektiviserer prosesser. Videre flytter det tid og fokus fra manuelle rutiner, og kan dermed bidra til økt fokus på analyse og kontroll. Det har også blitt utviklet spesialtilpasninger som skreddersyr systemet til de ulike virksomhetene.

Alt i alt, ser vi at en god løsning skapes ved å sette realistiske mål, og slik er det også med våre nyttårsforsetter.

Av erfaring kan det være vanskelig å holde nyttårsforsetter levende. På et overordnet plan handler det derimot om å gjøre det enkelt, og slik er det også hos oss. Til syvende og sist skal det være svevende lett å gå over til Visma.net Financials.

De ansatte vet best

La ansatte registrere sine egne timer, fravær og egne ferieønsker på mobilen sin.

Unngå at ledere og mellomledere må registrere noe de ikke har kontroll på. Hver enkelt ansatt har bedre oversikt over sine egne timer og fravær. det samme gjelder utlegg. La de selv registrere sine egne utlegg og reiser. For ledere betyr det mer tid til kjerneprosessene, da man kun trenger å se oversikten og raskt kontrollere at informasjonen stemmer. Alle relevante data overføres til lønnssystemet.

Hver enkelt ansatt er registrert i Visma.net Employee. Dette er en «hub» hvor man har full kontroll på alle de ansatte, hvilken lønn de har, hva en normal arbeidsuke er, hvor lenge de har jobbet og alt av relevant informasjon om den ansatte. På bakgrunn av dette vet systemet hvordan den ansattes lønn skal bli, basert på hva de selv har registrert.

Det som gjenstår for lønnskontrolleren er å se på avvikene, og kontrollere det som er feil – godkjenn deretter lønnskjøring, og la systemet håndtere resten for deg – transaksjonene i banken, innmelding til myndighetene og de ansattes lønnslipp.

Visma.net

Trenger du litt mer kontroll og orden på lageret ditt?

Fokuset burde ligge på kjerneprosessene; “…hvor mye skal vi kjøpe inn, hvor mye burde vi selge og hvordan er lønnsomheten?” Visma.net Logistics frigjør tiden din fra tungvinte prosesser og lar deg fokusere mer på kontroll. Visma.net Logistics sin styrke ligger i at den fører deg gjennom de rutinene du skal jobbe med, slik at du til enhver tid vil ha full kontroll på opphavet til alle valg som er foretatt og dokumenterer fra A-Å. Dette vil igjen føre til at du alltid har oppdatert og korrekt informasjon som gir deg et bedre beslutningsgrunnlag. Det må også nevnes at du kan spare mye tid på å automatisere store deler av de daglige prosessene, i tillegg til å behandle ordre, fakturaer og forsendelser på en gang.

Den andre store fordelen med Visma.net Logistics er at løsningen er komplett og sømløst integrert med økonomifunksjonaliteten, med andre ord ser det ikke bare ut som løsningen er samme system – det oppfører seg også som ett system. Dette gir deg alltid full kontroll på lagerverdi, uten å måtte tenke på om hva som er flyttet eller ført. Dette gjør systemet for deg mens du fokuserer på dine prosesser.

Visma.net ERP gir deg alt du trenger for innkjøp, lager og salg – i tillegg til all økonomifunksjonalitet som en naturlig del av hele løsningen. Ved å samle alt på et sted kan du jobbe mer effektivt med kjerneprosessene. Hold orden på regnskapet og ha full kontroll på hva som beveger seg i din bedrift med en løsning som er kraftig, skalerbar, moderne og klar for alle dine logistikkutfordringer.

Nytt EDI format for Visma.net

Ingen installasjon

Formatene driftes gjennom ØB Portalen og det er ikke nødvendig med installasjon av komponenter ute hos våre kunder. Ved å drifte formatene gjennom ØB portalen, kan vi garantere en høy driftsstabilitet og en kontinuerlig videreutvikling av formatet/formatene. I dette tilfellet brukes fortsatt Autoinvoice for å formidle formatet til Peppol.

Det er også fult mulig å bruke annen formidlings-teknologi for formatene (for eksempel filoverføring eller webservices). Flere eksempler på formater som allerede er definert i ØB Portalen er; OpenTrans, SimpleXML og Visma XML. Simple XML formatet er endelig godkjent fra GE Healthcare som tar imot sine fakturaer fra Visma på denne måten. I det caset var fokuset vårt en tett kobling mot bestillingene og strenge krav fra kunden i forhold til merking av fakturaene. Også disse fakturaene blir prosessert via ØB Portalen, selv om de er generert fra Visma Business.

ØB Portalen har også fått en ny og forbedret parameterstyring. Her kan vi sette opp individuelle parameter for hver enkel applikasjon og applikasjonsmodul. I praksis vil da parametersett for hver Integrasjonsformat / Webapplikasjon eller Mobiltelefonapplikasjon kunne være forskjellig og 100% tilpasset applikasjonen som driftes i portalen. Parameter-verdiene kan settes individuelt per kunde eller firma.

Økonomibistand kommer til å satse videre på portalløsninger for integrasjoner og applikasjonsutvikling. Vi ser helt klart fordelen i å ha en sentralisert programvare. Dette skaper bedre stabilitet og mindre feil da alle kunder kjører på den samme programkoden. Videre blir det høyre krav i integrasjonsløsninger i forhold til sikkerhet. ØB Portalen bruker det høyeste sikkerhetsnivå mot Visma.Net og Visma E-Accounting som per nå er tilgjengelig basert på oauth 2.0. En stabil driftsplattform i bunn er her helt avgjørende og vi har kjørt på Azure en god stund. Plattformen er ekstremt driftssikker og stabilt og gir oss mange fordeler utover å drifte våre applikasjoner.

Kontakt oss om du har spørsmål!

Museumsdrift i en skybasert regnskapsverden

Stiftelsen Nordlandsmuseet omfatter 20 museumsanlegg som formidler historien om regionens kirkesteder, handelssteder, skoleverk, fiskerbondekultur og gruveindustri. De opplevde at de hadde behov for modernisering av regnskap og økonomi løsningene og gikk derfor til anskaffelse av en løsning fra ØkonomiBistand Nord AS som baserer seg på skytjenestene Visma.net Financials og Visma.net Approval.

Stiftelsen Nordlandsmuseet er den første ØkonomiBistand Nord AS fikk som kunde på Visma.net ERP, høsten 2015 og de var i drift i 2016.

Før Stiftelsen Nordlandsmuseet gikk over til Visma.net Financials var de på en delt lisens med et annet museum – på Visma Global. De ønsket derimot å ta steget inn i den skybaserte regnskapsverdenen!

Nordlandsmusset Går For Visma.net FinancialsHeidi Nilsson, administrasjonssjef i Stiftelsen Nordlandsmuseet har lang erfaring med regnskapssystemet Visma Business, dette gir henne bred erfaringsbakgrunn for å kunne vurdere hva slags system som passet den daglige driften i Nordlandsmuseet. Heidi uttaler at de; “Etter å ha blitt kvitt noen “barnesykdommer” i forbindelse med oppstarten er vi veldig fornøyde og opplever systemet som stabilt og enkelt å jobbe i”.

De har i dag Visma.net Financials med 4 ekstra firma for regnskap og 10 brukere på Visma.net Approval for skybasert godkjenning av fakturaer. Som lønnssystem benytter Stiftelsen Nordlandsmuseet Visma Lønn.

I tillegg bruker Nordlandsmuseet kassesystemet Frontline med nettbutikk – levert av ØkonomiBistand Nord AS sin samarbeidspartner; Officelink AS. For å effektivisere hverdagen ytterligere til de ansatte, utvikler nå ØkonomiBistand Nord AS og Officelink AS en automatisk filimport av kassajournal til Visma.net

Med en mobil i hånden og tilgang på nett kan du få mye gjort

Visma.net Payroll gir deg som ansatt og bedriften en ny måte å jobbe med lønn og HR på. Smarte løsninger for registrering av ferie, fravær, reiser, utlegg og timer direkte på mobilen, og alle data sendes automatisk inn i lønnssystemet. Du som ansatt tar bilde av et utlegg, registrerer fraværet ditt, oppdaterer timer i app’en. Dermed kan din leder godkjenne enkelt og greit via sin mobil eller PC.

Med et nettbasert lønnssystem får lønningsansvarlige og ledere bedre innsikt i data som er registrert av de ansatte. Man slipper også å jakte etter informasjon for å gjøre beregninger og punche data manuelt. Med en samlet oversikt over alle lønnsdata kan lønningsansvarlig sørge for korrekt utbetaling av lønn hver gang. De ansatte kan deretter sjekke lønnslippen sin på mobil. Når lønnsprosessen er fullført, sendes det automatisk melding til banken for utbetaling. Visma.net Payroll er også integrert med Altinn som vil si at A-melding genereres automatisk og gjør rapportering til myndighetene enklere. Full kontroll med andre ord.

Digitale muligheter i hverdagen

De fleste bedrifter har vært vant til å motta mest papirfakturaer, som man omtrent brukte en halvtime per stykk for å behandle. AutoInvoice gjør at du kan sende en efaktura direkte fra økonomisystemet og rett inn i mottakers økonomisystem eller en privatkundes nettbank. Kunder som ikke kan motta efaktura vil automatisk få tilsendt fakturaen på epost eller per brev. Fakturaer som blir sendt via AutoInvoice blir ofte betalt raskere og du har full kontroll på om fakturaen har kommet frem og når. I tillegg så ligger dataene i skyen, som vil si at du til enhver tid har oppdaterte data.

Med Autopay sin innebygde godkjenningsprosess blir det mye enklere å sende alle data knyttet til inn- og utbetalinger automatisk frem og tilbake mellom økonomisystemet og banken din. AutoPay sørger for å sende ut alle betalinger og kobler dem mot utestående fakturaer på daglig basis. Du trenger verken å laste opp filer med betalinger i nettbanken din eller laste ned filer med betalingsstatuser fra nettbanken. Denne dataoverføringen skjer helt automatisk. Når en betaling er godkjent oppdateres dette i banken, og du kan følge med på transaksjonene slik at du til enhver tid har kontroll og status på hver utgående betaling – alt i ett vindu.

Mange bedrifter velger fortsatt å gjøre manuelle faktureringer eller manuelle betalinger til banken, men ved å ta i bruk denne nye teknologien og administrere hele faktureringsprosessen og betalingsflyten direkte fra økonomisystemet, kan du spare mye tid i din hverdag. De digitale mulighetene er med på å forme en moderne økonomiavdeling.

Enklere enn dette blir det ikke.

Ta en prat med en av våre dyktige rådgivere!