Forvaltning av eiendom krever stor grad av kontroll og oversikt. Ved å ta i bruk Visma.net plattformen kan vi hjelpe deg å jobbe smartere og enklere.

ØkonomiBistand er en av Vismas prefererte partnere innenfor eiendomssatsningen Visma Real Estate. Sammen er vi med på å tilby en samling av de beste digitale løsningene for eiendomsbransjen.

Visma.net ERP

Visma.net ERP er økonomisystemet for deg som ønsker full kontroll på økonomi, fakturering, prosjekter og lønnshåndtering. En skybasert moderne motor sentralt i virksomheten som skal ta bedriften til det neste nivået.

Prosjektregnskap

Prosjektregnskap i Visma.net ERP gir full oversikt over budsjett, inntekter, kostnader og endringer i prosjektet samt mulighet for å registrere timer, kostnader og materialer. De ansatte kan registrere inntekter, utgifter og løpende status i spesifikke prosjekter. Leder får full oversikt over status og kostnader.