Stort eller lite varelager?

Vi leverer alt du trenger for å enkelt kunne benytte Visma Global eller Visma Business til håndtering av varer og lager.  Vi hjelper deg også med opplæring og veiledning i hvordan du best utnytter løsningene fra oss. Selv med et lite varelager er det mye å tjene på og benytte de mulighetene som ligger i Visma sine løsninger.

Visma Business, – Global eller Visma.net

Uansett om du velger å benytte Visma Business, -Global eller Visma.net som økonomi- og logistikksystem vil logistikkfunksjonene gi deg brukervennlige skjermbilder og standardrutiner som dekker behovene for de fleste varehandelsbedrifter. Rutinene for tilbud og ordre følger arbeidsflyten i virksomheten. Du kan lese mer om logistikkfunksjoner i Visma Business eller Visma Global.