Stort eller lite varelager?

Vi leverer alt du trenger for å enkelt kunne benytte Visma.net ERP, Visma Business og Visma Global til håndtering av varer og lager. Vi hjelper deg også med opplæring og veiledning i hvordan du best utnytter løsningene fra oss. Selv med et lite varelager er det mye å tjene på og benytte de mulighetene som ligger i Visma sine løsninger.

Visma.net ERP, Visma Business eller Visma Global

Uansett om du velger å benytte Visma.net ERP, Visma Business eller Visma Global som økonomi- og logistikksystem vil logistikkfunksjonene gi deg brukervennlige skjermbilder og standardrutiner som dekker behovene for de fleste varehandelsbedrifter. Rutinene for tilbud og ordre følger arbeidsflyten i virksomheten. Du kan lese mer om logistikkfunksjoner under Produkter.

 

Seeberg om nettbutikk fra ØkonomiBistand

 

 

Seeberg styrer hele sin nettbutikk via Visma.net ERP:

«Med utallige varer tilgjengelig i nettbutikken sparer det oss mye tid ved å vedlikeholde alt i kun ett system»

Les mer her >>