Sammen med våre kunder har vi kombinert en av markedets råeste økonomiløsning, Visma.net ERP, med et av det mest brukte havnesystemet i Norge. Løsningen er tilpasset alle som jobber med drift av havn- og kaianlegg. Den er 100% nettbasert og designet for deg som ikke ønsker unødvendige dobbeltregistreringer.

Hvordan fungerer integrasjonen?

I Visma.net ERP håndterer du alt rundt regnskap og fakturering, mens Portwin 5 tar seg av all aktivitet knyttet til havnen deres. Overfør blant annet kunder og fakturagrunnlag fra Portwin 5 til Visma.net ERP helt automatisk. På den måten holder du systemene dine oppdatert og unngår unødvendige manuelle rutiner.

ØB Portalen, en trygg  plattform for skybaserte integrasjoner

Den gjør det enkelt og sikkert å integrere Portwin 5 med Visma sine økonomisystemer. Informasjonen mellom Visma.net ERP og Portwin 5 styres gjennom denne plattformen for skybasert integrasjon. Les mer om ØB Portalen her.