Vår bransjeløsning for bygg og anlegg

Visma.net ERP er en løsning som passer godt for bygg- og anleggsbransjen. Våre konsulenter kjenner entreprenørbransjen godt og kan komme med anbefalinger til hvordan Visma.net ERP med tilhørende systemer vil kunne fungere mest mulig effektivt i din bedrift. Vi ser bla. på helheten i din bedrift – alt fra vanlig regnskapsførsel, godkjenningsflyt og lønn, til detaljert prosjektregnskap. Sammen med våre kunder vurderer vi en optimal dataflyt og ser på hvordan ulike time- og kalkylesystem kan integreres med Visma.net ERP.

For deg som entreprenør er det viktig til enhver tid å ha full kontroll på prosjektets inntekter og kostnader.  Ved å bruke prosjektregnskapsmodulen i Visma.net ERP, vil du ha en løpende status på hvordan ditt eller dine prosjekt står i forhold til økonomi og tid.

La oss vise deg alle fordelene med et skybasert regnskaps- og prosjektregnskapssystem.  Og – det er klart – vi anbefaler at du også legger lønnssystemet ut i skyen. Visma.net Payroll er fullintegrert med Visma.net. ERP. Med ditt forretningssystem i skyen, vil  din bedrift kunne skalere ned eller fjerne helt dagens serverkostnad.

 

Visma.net ERP

Visma.net ERP er økonomisystemet for deg som ønsker full kontroll på økonomi, fakturering, prosjekter og lønnshåndtering. En skybasert moderne motor sentralt i virksomheten som skal ta bedriften til det neste nivået.

 

Prosjektregnskap

Prosjektregnskap i Visma.net ERP gir full oversikt over budsjett, inntekter, kostnader og endringer i prosjektet samt mulighet for å registrere timer, kostnader og materialer. De ansatte registrerer timer i sitt timesystem som integreres mot Prosjektregnskapet, prosjektleder får full oversikt over inntekter, utgifter og løpende status i prosjektene. Leder får full oversikt over status og kostnader.