Material- og produksjonsstyring

Material- & produksjonsstyring er et stadig viktigere område for norske produksjonsvirksomheter. View Software AS er en samarbeidspartner som er en betydelig leverandør av løsninger innenfor material og produksjonsstyring og som til fulle har utnyttet Visma sin kompatibilitet med andre løsninger. Sammen har derfor vi og View Software en god kompetanse til å analysere hele din bedrift og komme med gode løsningsforslag. View Software AS tilbyr to produkter for produksjon – PRO M og VIEW MPS.

Vi tar totalansvar for implementering, opplæring drift og oppfølging. Gode og pålitelige løsninger gjør at bedriften kan øke produktiviteten og håndtere flere prosesser. Dette handler om at arbeidsoppgaver kan løses enkelt, hurtig og korrekt. Dette handler også om å raskt kunne tilpasse seg markedet.