Løsningen for tjenesteytende bedrifter

Vår løsning for tjenesteytende virksomheter dekker de fleste behov innen prosjektstyring, time- registrering og servicehåndtering. Web-baserte løsninger sørger for at man har tilgang til informasjon uansett hvor man er. Vi leverer komplette løsninger for tjenesteytende virksomheter.

Dette omfatter funksjonalitet som:

  • Prosjektstyring
  • Timeregistrering
  • Service og verksted
  • Salg og kundeoppfølging

View Software AS er en samarbeidspartner som er en betydelig leverandør av løsninger innenfor service management og som til fulle har utnyttet Visma sin kompatibilitet med andre løsninger. Sammen har derfor vi og View Software en god kompetanse til å analysere hele din bedrift og komme med gode løsningsforslag. Med løsningen fra View Software tas beslutninger raskere, og på et kvalitativt høyere nivå. Løsningen dekker hele prosessen, fra innrapportering av jobb-behov til fakturering. Dette er et strømlinjeformet og dokumenterbart servicesystem som gir flere og mer fornøyde kunder.