Økonomibistand - Oversikt

Bygg og anlegg

Forretningssystem for bygg og anleggsbransjen

EA Systems (en del av ØkonomiBistand AS) har tilpasset Visma Business for byggebransjen. EA Systems har omfattende kunnskap om bygg og anleggsselskaper, og har gjort mange tilpasninger rettet mot byggebransjen. Dette er en komplett løsning for byggefirmaer der både den opprinnelige investeringen og kostnadene er langt under hva tilsvarende systemer koster.

Prosjekthåndtering & Kalkyle
Løsningen har funksjoner for inntektsføring – som er mer eller mindre standard for entreprenørselskaper. Et av fokusområdene i løsningen er prosjektrapportering ut ifra prosjektkalkyler. Løsningen håndterer til og med ÄTA og avvikshåndtering. Lønnsomhet i bygge bransjen avhenger ofte av gode verktøy for prognoser og oppfølging – dette har vi gjennom erfaring lært oss å håndtere i denne løsningen.

Timeregistrering, serviceordre og jobblogg
Løsningen inneholder en mobil jobb-logg som er i trå med ID06-standarden for å kunne leve opp til myndighetenes krav. Når du ankommer arbeidsplassen logger du inn og GPS posisjonen viser at du er i området som har blitt definert for jobben. Når du er ferdig på jobb, logger du ut. EA system har i samme løsning en mobil timeregistrering og muligheten for å innrapportere materialtilgang ute i felten. Dette er selvsagt helt integrert med ERP-systemet Visma Business

Besøk EA System's sider her

Noen av våre kunder

Backe Entreprenør
Backe Entreprenør

En av Norges ledende aktører i byggebransjen

BundeGruppen
BundeGruppen

Blant de største aktørene innen entreprenørvirksomhet, prosjektutvikling, eiendomsutvikling og eiendomsdrift i Oslo og Akershus.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive