I versjon 1.1 av SAF-T Regnskap filformatet endret Skattedirektoratet mva-kode 23 til 20.
Dette medfører feil i SAF-T mva-kodene på alle firma som er opprettet på:

• Tidligere versjoner enn 13.10 av Visma Business Regnskapsbyrå
• Alle tilgjengelige versjoner av Visma Business Design

 

For å korrigere dette må tabellen Avgiftskode endres:

På de linjer der det står «SAF-T avgiftskode» = 23 skal det i stedet settes «SAF-T avgiftskode» = 20. Avgiftskode 23 benyttes ikke lenger i SAF-T-formatet.

Denne rettingen må gjøres i hver enkelt bedrift i Visma Business.

Om du har spørsmål vedrørende endringen så ta kontakt med vårt Bistandssenter.

 

 

Ønsker du å unngå manuell oppfølging av SAF-T i Visma Business?

Vi tilbyr helautomatisk SAF-T-oppdatering og -vedlikehold.
Dette betyr at du ikke trenger inn på hver eneste bedrift i Visma Business for å gjøre SAF-T-tilpasninger manuelt.

Løsningen passer både for en enkelt gjennomgang av oppsettet i Visma Business og som en løsning som kontinuerlig står og overvåker alle bedrifter i Visma Business.

Klikk her for å lese mer om løsningen
Klikk her for å bli kontaktet om løsningen