Økonomibistand - Mobilt ordresystem

Glassmester

Mobilt ordresystem

Devinco AS er en ledende leverandør av integrerte mobile løsninger. Deres produkter sikrer forbedret ressurshåndtering, detaljert dokumentasjon av feltarbeid og full kontroll på kjøretøy, verktøy og utstyr.

Utveksling av arbeids- og serviceordre
Feltarbeideren legger til all relevant informasjon til ordren før den returneres til kontorløsningen. Slik informasjon kan være arbeidstimer og forbruk av materiell, ulike kontroll- og sjekklister, bilder for dokumentasjon av jobben som er gjort, fakturakommentar, interne kommentarer og signaturer. All kunde- og produktinformasjon i kontorløsningen kan overføres elektronisk til SpeedyCraft. Søk på eksisterende eller oppretting av nye kunder skjer raskt og enkelt. Feltarbeideren kan også opprette nye ordre ute på arbeidsstedet ved behov.

Forvaltning, drift og vedlikehold
Eksempler på serviceobjekter kan være bygninger, maskiner, vann og avløp, nettstasjoner, ventilasjonsanlegg, kontormaskiner og andre faste installasjoner. SpeedyCraft har funksjonalitet som legger spesielt til rette for registrering og loggføring av aktiviteter mot slike serviceobjekter, og gjør full servicehistorikk på objektet tilgjengelig for feltarbeideren. I tilfeller hvor serviceobjektet ikke har en stedsadresse, benyttes GPS-posisjon lagret i SpeedyCraft. Det er også mulig å laste ned bilder, HMS- og FDV-dokumentasjon for knytning av dette mot objekter og arbeidsordre.

Dokumentasjon av arbeid
SpeedyCraft tilbyr et stort utvalg av standard bransjetilpassede skjema som ligger fritt tilgjengelig for sine kunder, alternativt kan egne kundetilpassede skjema lages. SpeedyCraft tilbyr også muligheten til å legge ved bilder og andre dokumenter både på ordre og skjema. Dermed kan jobben dokumenteres både før, under og etter arbeidsprosessen, og all dokumentasjon blir lett tilgjengelig for senere oppslag.

Kart som arbeidsverktøy
SpeedyCraft laster ned kart fra ulike kartkilder, blant annet OpenStreetMap og WMS kilder (Web Map Services), og lar brukeren registrere både arbeidsordre og nye serviceobjekter direkte i kartgrensesnittet. Videre kan ulike kart legges i transparente lag oppå hverandre, og vise hvor for eksempel ledningsnett, fiberkabler, rørledninger, høyspentmaster, tomtegrenser etc. befinner seg i terrenget. Kartene, i kombinasjon med presis GPS i mobile enheter, gir et uvurderlig feltverktøy for alle bransjer. Ute i felt kan kartene brukes både on- og offline.

Flere løsninger for en enklere hverdag

SiteMonitor
SiteMonitor

Helautomatisk mannskapsregistrering Via mobilens egen GPS og steds- gjenkjenningsfunksjon slipper hver enkelt arbeider å forholde seg til inn- og utlogging.

ViaTracks find
ViaTracks find

Et produkt som gir full oversikt over firmaets verktøy, utstyr og maskiner. Inkluderer sporingsbrikke, GPS enhet og et web- og app-basert administrasjonsverktøy for både ansatte og administrator.

ViaTracks
ViaTracks

Den komplette elektroniske kjøreboken integrert med SpeedyCraft, som tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentasjon av kjøring med yrkesbil.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive