Økonomibistand - glassmester

Glassmester

Effektiv styring & drift av din hverdag

Vår forrettningsløsning for glassmestere er basert på økonomisystemet Visma Global som er utvidet med en egen modul for din bransje. Vår samarbeidspartner Devinco leverer mobile ordresystem som gjør at du kan registrere timer, kostnader, materiell og dokumentasjon på farten.

Komplett styringsverktøy for din virksomhet
Bransjesløsningen er enkel å bruke og gir alle virksomheter den nødvendige kontrollen fra start til slutt - enten du er en liten eller en stor bedrift. Sammen med Devinco kan vi levere en bransjeløsning for glassmestre som er tilpasset din arbeidshverdag! Økonomisystemet Visma Global har vært på markedet i over 11 år, og har som målsetning å være et komplett standard ERP- system som skal være raskt og enkelt å implementere. Samtidig skal systemet være rik på funksjonalitet slik at kunden kan vokse med løsningen og utvide med spesialtilpasninger.

Visma Global har avanserte funksjoner, fra gjennomgripende rapportering og dybdenavigering i tallmateriellet, til arbeidsroller for bedre arbeidsflyt og elektronisk dokumenthåndtering for arkiveringspliktige dokumenter som for eksempel kontrakter, budsjetter og regnskap.Du får en enkel tilgang til detaljer gjennom Global's "drill down" i materiellet, enkle utvalgsverktøy i spørrebildene, full kontroll på ordreflyten fra tilbud til fakturering.

Det er nå mulighet for å sende SMS til kunde fra ordrebildet i Visma Global. Det er også service rutiner for mottak av varer til reparasjon. Også med individ registrering og historikk. I den nyeste versjonen er det nå kvadratmeter- og omkretsberegning under ordreregistrering for bruk i beregning av pris. Du kan også overføre kostnader til ordre for viderefakturering fra Dokumentsenter, basert på prosjektnummer.

Økonomistyring

Vår løsning gir deg effektive funksjoner i regnskapet

Elektronisk dokumenthåndtering
Elektronisk dokumenthåndtering

Med Visma Dokumentsenter kan du behandle dine regnskapsbilag helt elektronisk. Dette inkluderer alt fra postmottak, attestering, bokføring og betaling via remittering i økonomisystemet.

Rammeavtaler
Rammeavtaler

I et eget skjermbilde kan man sette opp egne rammavtaler for kunder. Dette kan settes både på varegruppenivå eller på den enkelte vare.

Påslag og Rabatt
Påslag og Rabatt

Mange glassmestre er vant til å operere med påslag på priser. Her kan man velge om man vil benytte seg av påslag, gi rabatt eller sette en fast avtalt pris for et produkt

Fastprisordre
Fastprisordre

På en fastprisordre registrerer man timer og varer på vanlig måte. Disse vil ikke bli skrevet ut på fakturaen og kostprisene blir kun tatt hensyn til i forhold til en etterkalkyle.

Produkt og prislister
Produkt og prislister

Med importfunksjonfra Excel og andre filformater har man alltid oppdaterte og komplette produkt og prislister fra grossist.

Prosjektrapporter
Prosjektrapporter

Med våre prosjektrapporter har du til enhver tid oversikt over alle inntekter og kostnader pr. prosjekt. Det er også enkelt å få disse over i Excel for videre behandling.

Integrert med Boligmappa.no
Integrert med Boligmappa.no

Du kan nå opprette nye kunder, lagre dokumentene dine og også jobbdokumenter (FDV) i boligmappa.no.

Kasseløsning
Kasseløsning

Man har mye å hente på å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. Visma ERP POS er en touch-basert kasseløsning for mindre kjeder og frittstående butikker.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive