Økonomibistand - Oversikt

Havbruk

Vår løsning for oppdrettsnæringen

Vi har utviklet en egen bransjeløsning for bruk av økonomisystem i havbruk som inneholder en integrasjon mot slakt- og pakkesystem, avtalehåndtering, tilpassing av ordreflyt, rapporteringsløsning og driftsmiddelhåndtering. 

Innen oppdrettsnæringen snakker man ofte om generasjonsfisk – fisk som blir satt ut i en laksemerde samtidig, når den skal slaktes ønsker man å vite hvor lønnsom den enkelte generasjonen har vært. Hver oppdrettsmerde har derfor sitt eget regnskap, som igjen blir generert opp til et hovedregnskap. Når man da bruker Visma Business og plasserer kostnadene på rett post i forhold til bruk kan man vite om laksen man slakter har vært dyr eller billig å produsere.

Vår løsning for havbruk er basert på Visma Business med tilpasninger til bransjen. Blant annet er ordresystemet integrert i Visma. Dette er arbeidsbesparende og det fjerne feilkilder i forhold til menneskelig feilpunching.
Med et logistikksystem som også er integrert i Visma har man full oversikt over hvor mange kasser fisk som er sendt til kunder.

Det er også integrert mot slakt og pakkesystemet – når en bil med fisk går ut overføres informasjonen til ordresystemet i Visma Business. Du slipper å registrere ordrene manuelt.

For oppdrettsnæringen er det laget noen egne skjermbilder i Visma Business som tar hensyn til følgende:

  • Salg – tilpasning til salgsprosessen slik den fremstår i et oppdrettsselskap
  • Ordre
  • Kostnadsregistrering pr ordre
  • Tilpassede grunnregister
  • Rapporter
  • Avtalehåndtering
  • Oversikt over salg pr lokasjon og mær

To av våre kunder

Nordlaks
Nordlaks

Nordlaks er et av Norges største havbrukskonsern. Vår hovedvirksomhet er produksjon, foredling og salg av laks og regnbueørret.

Nova Sea
Nova Sea

Med base på Lovund er Nova Sea AS en av de største nordnorske produsentene av oppdrettslaks med 33,33 heleide og 4 deleide laksekonsesjoner.

Mer informasjon?

Erling Paulsen
Erling Paulsen
Daglig leder Tlf: 906 49 366
ep@okonomibistand.no