Rapportering og budsjettering for Visma Global – OneStop Reporting

Rapportering og budsjettering for Visma Global – OneStop Reporting

I dette webinaret viser Visma deg unike og nye muligheter innen rapportering og budsjettering med OneStop Reporting.

Med OneStop Reporting kan du velge fritt blant systemets standardrapporter og rapportpakker som er laget med tilkobling til moduler i Visma Global. Du kan også skreddersy dine egne rapporter, slik at de møter ytterligere behov. Rapporter og budsjetter lages i en Excel-basert rapportdesigner. I tillegg til OneStop Reporting funksjonene, får du også tilgang til all avansert excelfunksjonalitet. Du jobber hele tiden med tilgang til dine Visma Global data – Du velger hvilke tall du vil se og hvordan du vil se de.

Les mer om webinaret her.

Dette webinaret er i regi av Visma.

Kurssted:
Din PC
Dato:
Fra 14. Dec 2020 - kl.10.00
Til 14. Dec 2020 - kl.10.45
Pris:
Gratis