Rapportering og budsjettering for Visma.net

Rapportering og budsjettering for Visma.net

I dette webinaret viser Visma unike og nye muligheter innen rapportering og budsjettering med OneStop Reporting.

Med OneStop Reporting kan du velge fritt blant systemets standardrapporter og budsjettmaler. Du kan også skreddersy dine egne rapporter, slik at de møter ytterligere behov. Rapporter og budsjetter lages i en Excel-basert rapportdesigner. I tillegg til OneStop Reporting funksjonene, får du også tilgang til all avansert excelfunksjonalitet. Du jobber hele tiden med tilgang til dine Visma.net data – Du velger hvilke tall du vil se og hvordan du vil se de.

Les mer om innholdet i webinaret her.

Dette webinaret er i regi av Visma.

 

Kurssted:
Din PC
Dato:
Fra 02. Dec 2020 - kl.10.00
Til 02. Dec 2020 - kl.10.30
Pris:
Gratis