Visma.net Payroll

Visma.net Payroll

Passer perfekt for dere som vurderer lønn i skyen.

Med Visma.net Payroll får du en løsning som alltid er oppdatert og tilgjengelig. Alle manuelle prosesser er automatisert, noe som mange i bedriften vil sette pris på. Løsningen knytter sammen ferie, fravær, reiser, utlegg og timer, og gir deg som leder et effektivt verktøy. Det er enkelt å bruke, og du kan bruke det over alt, så lenge du er på nett. Logg inn, gjør jobben, logg ut.

I dette webinaret vil vår fagkonsulent på lønn og HR, Iren Gjengstø, vise deg mulighetene dere har i Visma.net Payroll.

Velkommen på webinar!

 

Kurssted:
Din PC
Dato:
Fra 10. Mar 2021 - kl.09.00
Til 10. Mar 2021 - kl.10.30
Pris:
Gratis
Iren Gjengstø
Fagkonsulent Lønn & HRM
920 33 700
Epost