WEBINAR: Budsjett for ERP-systemer

WEBINAR: Budsjett for ERP-systemer

Onestop Reporting har en budsjettløsning som er tett integrert med Visma Global, Visma Business og visma.net. På dette webinaret vil vi vise deg unike og nye muligheter innen budsjettering med denne løsningen.

Med OneStop Reporting sin budsjettmodul følger det med en budsjettpakke. Pakken er klar til bruk, og inneholder ni ulike budsjetter, med tilhørende resultat- og balanserapporter. Budsjettpakken kan benyttes som den er, eller tilpasses ved behov. Du har hele tiden også tilgang til historiske data direkte fra ditt Visma system.

Med Onestop Reporting budsjett får du:
  • Ferdige budsjettmaler
  • Enkelt å tilpasse/lage egne budsjettmodeller
  • Webbasert  – ingen lokale Excel-filer
  • Arbeidsflyt – enkelt å følge opp budsjettprosessen
  • Støttefunksjoner som fordelingsnøkler, prosentbasert kalkuleringer og historiske tall.
  • Versjonshåndtering og rullerende budsjett/prognose

Webinaret er gratis å delta på og varer fra klokken 09.30 -10.15.
Når du er påmeldt vil du motta en bekreftelsesmail med innloggingen til webinaret.

Vi leverer flere forskjellige budsjett løsninger
I tillegg til Onestop reporting budsjett kan du lese mer om Bizview budsjettløsning på våre hjemmesider. 

Ønsker du mer informasjon om våre budsjett eller rapporteringsløsninger, ta kontakt med Jan Erik Knutsen, jan.erik.knutsen@okonomibistand.no  eller tlf 46400515.

Kurssted:
Din PC
Dato:
Fra 18. Jun 2020 - kl.09-30
Til 18. Jun 2020 - kl.10.15
Pris:
Gratis