WEBINAR: Budsjett for Visma ERP systemer

WEBINAR: Budsjett for Visma ERP systemer

Er du klar for høstens budsjett prosess? Stor usikkerhet om økonomisk utvikling skaper ekstra vanskelige budsjettprosesser i år.

Vi vil vise deg hvordan du kan legge opp alternative budsjetter, gjerne kombinert med rullerende prognoser for å kunne få en best mulig forutsigbarhet. Når budsjettmodellen automatisk oppdateres med reelle tall kan man enkelt gjøre endringer underveis og se hvordan dette slår ut på årsbudsjettet.

Budsjettpakken er klar til bruk og inneholder ni ulike budsjetter, med tilhørende resultat- og balanserapporter. Løsningen kan benyttes som den er, eller tilpasses ved behov. Du har hele tiden også tilgang til historiske data direkte fra ditt Visma system.

med Onestop Reporting budsjett får du:

  • Ferdige budsjettmaler
  • Enkelt å tilpasse/lage egne budsjettmodeller
  • Webbasert  – ingen lokale Excel-filer
  • Arbeidsflyt – enkelt å følge opp budsjettprosessen
  • Støttefunksjoner som fordelingsnøkler, prosentbasert kalkuleringer og historiske tall.
  • Versjonshåndtering og rullerende budsjett/prognose

 

Kurssted:
Din PC
Dato:
Fra 25. Aug 2020 - kl.09.30
Til 25. Aug 2020 - kl.10.00
Pris:
Gratis

Spørsmål?

Jan Erik Knutsen
Leder BI & IKT
464 00 515
Epost