WEBINAR: Får kontroll på utlegg, timer og fravær

WEBINAR: Får kontroll på utlegg, timer og fravær

Dette er et webinar i regi av Visma Software og er for deg som jobber i Visma lønn.

Effektiviser dine lønnsprosesser i Visma Lønn

Effektiviser dine lønnsprosesser med nettbaserte tjenester integrert med ditt lønnssystem. Gjør det enkelt for alle ansatte å føre sine utlegg, reiser, timer og fravær – og for ledere å bli varslet og godkjenne. Alt foregår på nett eller mobil, og alle relevante data blir automatisk synkronisert med lønnssystemet.

Kurssted:
Din egen PC
Dato:
Fra 15. Oct 2019 - kl.09.00
Til 15. Oct 2019 - kl.09.45
Pris:
Gratis