WEBINAR: Hva må arbeidsgiver ta hensyn til?

WEBINAR: Hva må arbeidsgiver ta hensyn til?

Svar på spørsmål om sykepenger, ferie, hjemmekontor og permitteringer

VIKTIG! Disse webinarene blir raskt utsolgt da det bare er plass til 100 per webinar. I nedtrekkslisten i påmeldingen finner du flere datoer og klokkeslett kurset er satt opp.

Covid-19, (Corona-viruset) reiser mange spørsmål hos arbeidsgivere i hele Norge.

 • Har arbeidstaker krav på sykepenger
 • Hvordan skal det tilrettelegges
 • Hva skjer med planlagt ferie
 • Gir ringvirkningene av viruset grunnlag for permittering?

Vi har satt sammen et kort nettkurs for å gi deg svar på de mest aktuelle spørsmålene arbeidsgiver har i denne forbindelse. Varighet ca. 1 time.

Agenda

 • Har arbeidstaker rett til sykepenger?
  • Kravet til arbeidsuførhet
  • Dokumentasjon
  • Karantene?
   • Arbeidstaker kommer seg ikke hjem fra reise – hva nå?
   • Arbeidstaker som blir pålagt å være hjemme
   • Arbeidstaker ønsker å være hjemme
   • Arbeidsgiver ønsker at arbeidstaker skal være hjemme
  • Arbeidsgiverperiode
  • Tilrettelegging
   • Hjemmekontor
   • Møter på web
   • Tjenestereiser
   • Hygiene/smittevern
   • Renhold
   • Er det grupper som må skjermes spesielt?
 • Når kan det permitteres?
  • Retten til å permittere
  • Varslingsfrist
  • Lønnsplikt for arbeidsgiver
  • Når skal NAV varsles?
 • Ferie
  • Utsettelse av ferie
   • Arbeidstaker ønsker utsettelse
   • Arbeidsgiver ønsker utsettelse

 

Etterutdanning

Regnskapsfører: 1 time Rettslære
Revisor: 1 time Annet

Praktisk informasjon

Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.
Webinaret forutsettes vist på egen PC på din arbeidsplass. Vi anbefaler deg å sitte avskjermet i eget rom. Du må logge deg på webinaret lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd.

Kurssted:
Din PC
Dato:
Fra 25. Mar 2020 - kl.13.00
Til 25. Mar 2020 - kl.14.00
Pris:
950