WEBINAR: ØB Intelligent Cremul

WEBINAR: ØB Intelligent Cremul

Mange av kundene våre har bedt oss om å lage en løsning som automatiserer også disse innbetalingene. Derfor har vi utviklet ØB Intelligent Cremul. ØB Intelligent Cremul fungerer sammen med AutoPay og konterer andre typer innbetalinger.

La Visma Business føre alle innbetalinger, helt automatisk

ØB Intelligent Cremul konterer innbetalinger uten KID. KID-koder finnes på fakturainnbetalinger der det er fakturert med KID og betaler har registrert denne KID-en. Men hva med for eksempel fakturainnbetalinger uten KID, overføringer, nattsafe, betalingsterminaler og rentegodskrifter?Mange av kundene våre har bedt oss om å lage en løsning som automatiserer også disse innbetalingene. Derfor har vi utviklet ØB Intelligent Cremul. ØB Intelligent Cremul fungerer sammen med AutoPay og konterer andre typer innbetalinger.

Bli med på et kortfattet og gratis webinar og lær mer om løsningen!

Kurssted:
Din egen PC
Dato:
Fra 21. Aug 2019 - kl.09.00
Til 21. Aug 2019 - kl.10.00
Pris:
Gratis
Johan Birger Stokmo
Teknologileder (CTO)
480 52 880
Epost