WEBINAR: Regjeringens tiltakspakke – gode råd for regnskapsfører

WEBINAR: Regjeringens tiltakspakke – gode råd for regnskapsfører

Visma inviterer til en times webinar hvor vi kommer med tips til hva du som regnskapsfører kan gjøre for å få utbytte av tiltakspakken.

Nå er det viktig å være tett på regnskapet – og ta de gode beslutningene.

Tema er blant annet:

 • Endringer i lav mva sats fra 12 til 8 % med tilbakevirkende kraft. Hva betyr det for din bedrift?
 • Likviditetshåndtering i en krisesituasjon. I nedgangstider er det spesielt viktig for virksomheten å finne riktig balanse mellom kortsiktig og langsiktig gjeld.
  • Staten vil gi lånegaranti for små og mellomstore bedrifter slik at banker kan låne ut penger.
  • For store bedrifter gjeninnføres statlige obligasjonslån via folketrygdfondet.
  • Endringer i skattereglene. Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.
  • Betalingsfristen for MVA og forskuddsskatt i april utsettes.
  • Fristen for arbeidsgiveravgift 15. mai blir utsatt. Abeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til tre dager.
  • Arbeidsgivers lønnspliktperiode reduseres fra 15 til 2 dager ved permittering.
 • Aksjeselskap som går med underskudd i 2020 kan få igjen penger på skatten i 2021
 • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av viruset, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene

Regi: Visma

Kurssted:
Din PC
Dato:
Fra 26. Mar 2020 - kl.10.00
Til 26. Mar 2020 - kl.11.00
Pris:
950