WEBINAR: Utlegg, reiser, timer og fravær

WEBINAR: Utlegg, reiser, timer og fravær

Dette er et webinar holdt av Visma Software og er for deg som i dag bruker Huldt & Lillevik lønn.

Effektiviser dine lønnsprosesser i Huldt & Lillevik

Effektiviser dine lønnsprosesser med nettbaserte tjenester integrert med ditt lønnssystem. Gjør det enkelt for alle ansatte å føre sine utlegg, reiser, timer og fravær – og for ledere å bli varslet og godkjenne. Alt foregår på nett eller mobil, og alle relevante data blir automatisk synkronisert med lønnssystemet.

Kurssted:
Din egen PC
Dato:
Fra 28. Aug 2019 - kl.09.00
Til 28. Aug 2019 - kl.09.45
Pris:
Gratis