WEBINAR: Visma Business på web og mobil

WEBINAR: Visma Business på web og mobil

Med VB Online jobber man i Visma Business og Visma Dokumentsenter uten å ha programmene installert. Vi har flyttet Visma Business sin programkode ut på webben.

Visma Business til web og mobil

På den måten kan tunge ekspertbrukere benytte Visma Business på tradisjonell måte, mens “lette” brukere kan benytte for eksempel mobilen til å registrere timer eller sjekke regnskapstall. Selvsagt har vi også inkludert grafiske visninger, drill-down til bilag og litt tilleggsfunksjonalitet som ikke finnes i Visma Business.

Dette er særlig egnet for brukere med spesifikke oppgaver eller som ikke har et fast arbeidssted. I dette webinaret presenterer vi standardmodulene og går gjennom noen av mulighetene i VB Online.

Kurssted:
Din PC
Dato:
Fra 24. Jun 2020 - kl.14.00
Til 24. Jun 2020 - kl.14.45
Pris:
Gratis