WEBINAR: Visma Business på web og mobil

WEBINAR: Visma Business på web og mobil

Med VB Online jobber man i Visma Business og Visma Dokumentsenter uten å ha programmene installert. Vi har flyttet Visma Business sin programkode ut på webben.

Visma Business til web og mobil

På den måten kan tunge ekspertbrukere benytte Visma Business på tradisjonell måte, mens “lette” brukere kan benytte for eksempel mobilen til å registrere timer eller sjekke regnskapstall. Selvsagt har vi også inkludert grafiske visninger, drill-down til bilag og litt tilleggsfunksjonalitet som ikke finnes i Visma Business.

Dette er særlig egnet for brukere med spesifikke oppgaver eller som ikke har et fast arbeidssted. I dette webinaret presenterer vi standardmodulene og går gjennom noen av mulighetene i VB Online.

Kurssted:
Din egen PC
Dato:
Fra 21. Aug 2019 - kl.10.30
Til 21. Aug 2019 - kl.11.15
Pris:
Gratis

Vil du vite mer?

Johan Birger Stokmo
Teknologileder (CTO)
480 52 880
Epost