ØkonomiBistand-konsernet

ØkonomiBistand dekker i dag det nordiske markedet gjennom avdelinger i ulike byer i Norge og Sverige. Konsernet består av ØkonomiBistandCRM-InsightCloud ConnectionGanske Enkelt, EA System og Direktkonsult. Vi leverer software, utvikling, rådgivning og konsulenttjenester til bedrifter i alle størrelser. Vårt mål er å være din totale samarbeidspartner innen økonomi-, logistikk-, lønn- og CRM-løsninger.

ØkonomiBistand ble etablert av Nils Ole Fladhus i 1990. Nils Ole innså tidlig viktigheten av å ha kundene tett knyttet til seg og kundebase og antall ansatte økte, til å bli den kanskje mest populære forhandleren av administrative styringssystemer i Norge. Etter over 30 år som et gründereid selskap ble det norske private equity-fondet Equip Capital majoritetseier i 2021. Equip har lang erfaring med å videreutvikle og oppfylle selskapers fulle potensiale og vi gleder oss stort til veien videre sammen med dem. Sammen skal vi bygge et enda bedre selskap – for aksjonærer, ansatte, kunder og samfunnet.

 

Visjon

Vår visjon er å forme måten fremtidens selskaper jobber. 

 

Verdier

Vi har som målsetting å ha en høy grad av tilfredshet blant ansatte, kunder, partnere og leverandører. Våre verdier skal hjelpe oss å nå disse målene. Alle i ØkonomiBistand jobber kontinuerlig for at våre produkter, tjenester og løsninger –  i kombinasjon med kompetanse og erfaring, gir kundene det ønskede resultat.

Solid – Vi skal være solide med kunnskapsrike og faglig gode ansatte som tar ansvar for egen utvikling og har høy integritet.
Utforskende – Nysgjerrighet og læring er kjernen i vårt arbeid – dette stimulerer til innovasjon.
Engasjert – Vi skal skape verdi, bidra med nye ideer og dele kunnskap.
Omsorgsfull – En omsorgsfull holdning er i vår kultur. Vi tror på styrken i team og vi fremmer støtte og samarbeid. Vi skal støtte utviklingen av talenter og karrierer, vel vitende om at suksess er et resultat av samarbeid.

 

ESG

ØkonomiBistand jobber aktivt med ESG som er en integrert del av vår strategi. Våre tjenester hjelper kunder med å bli mer bærekraftige gjennom økt digitalisering, automatisering og dokumentasjon. Løsningene vi tilbyr bidrar til høyere effektivitet slik at tid frigjøres til meningsfulle aktiviteter samtidig som det gir miljø- og kostnadsmessig gevinst.

Flere av våre strategiske ambisjoner er direkte knyttet til FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi bygger et integrert økosystem i skyen som skal dekke kundens behov. Gjennom migrering til sky bidrar vi til oppgradering av infrastruktur og ressurseffektivitet. Vårt fokus på fornøyde kunder og ansatte driver også økonomisk produktivitet gjennom økt mangfold, teknologisk utvikling og innovasjon.