Visma Business – en fleksibel løsning for salg, logistikk og service.

Visma Business  – en fleksibel løsning for salg, logistikk og service.
Nogva Motorfabrikk AS forhandler båtmotorer for både privat og yrkesmessig bruk. I de senere år er det brønnbåter som har hatt hovedfokus, og motorene av merkene Nanni, Cummins, John Deere og Scania.

Til alle disse båtmerkene produserer de egne gir og propellsystemer. De har i tillegg kjøpt opp flere firmaer, blant annet ET- Hydraulikk som produserer hydraulikkløsninger og montørfirmaet Heimdal AS i Molde.

For å holde orden på alle ordrer og dokumentasjon har Nogva fått spesialtilpasset Visma Business slik at det tar hånd om bestillinger, innkjøp, ordreregistrering og dokumentasjon av leveranser. Visma Business blir brukt langt utover det som standardløsningen normalt håndterer.

I Visma Business registreres alle servicer, både servicer som skal avholdes ihh. til kontrakt og servicer som kommer i tillegg. Disse blir delt og behandlet hver for seg. Dette gir en god oversikt over hva som skal faktureres, hva som er med i kontrakt og eventuelt hva som skal faktureres i tillegg. Hos Nogva bruker de også aktivt memo-funksjonen i Visma Business for å informere ansatte om hvert enkelt arbeide, som igjen kan knyttes til hver enkelt ordrelinje om nødvendig. 

Tegningsarkiv

Nogva AS har tilknyttet tegningsarkivet sitt til Visma Business – noe som fungerer som en svært god sikkerhet for både ingeniører og servicefolk. Det gjør også at de har full oversikt over alle tegninger direkte i systemet, og dermed er alt manuelt dokumentarkiv noe som tilhører fortiden. I tillegg knyttes alle manualene som kunden får direkte mot kundeordren i Visma, noe som gir en god oversikt over hva kunden har fått tidligere og hva han må ha av dokumentasjon dersom han i ettertid må ha ny manual.

De er nå også i ferd med å scanne inn gamle dokumenter for å legge disse inn i Visma på samme måte. Det vil gjøre at informasjon som må hentes fra det manuelle arkivet i dag, også vil bli å finne i Visma sitt skjermbilde.

Ønsker du å høre mer om hvordan vi kan tilpasse Visma ERP løsninger etter dine behov, så ta kontakt med oss på kunde@okonomibistand.no.