Regnskapsforum vår 2018

Fra manuelt til digitalt regnskap
Program:
Visma Business & Visma Global
Pris/pers:
2450,-

Det skjer store endringer i oppgavene til regnskapsføreren, og det skjer selv om du er med eller ikke. Bransjen går mot mer automatiserte prosesser som fjerner feilkilder og øker kvaliteten og effektiviteten. Regnskapsfører ser ut til å få en mer rådgivende rolle.

Regnskapsforum Vår 2018 inneholder:

  • Hvordan komme vekk fra manuelle rutiner og få økt fokus på analyse, kontroll og tiltak
  • Nyheter i siste versjon av Visma Business og Visma sine autoprodukter
  • Nyttige tips og triks i Visma Business

Kurset er for brukere av Visma Business og Visma Global, og er nyttig både for deg som har tatt i bruk auto-produkter og for deg som vurderer å gjøre det. Noen av autoproduktene er for eksempel Visma Document Center, Visma AutoInvoice eller Visma AutoPay.

Etterutdanning:
For regnskapsfører: 2 timer Bokføring, 1 timer Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk, 2 timer Andre fagområder
For revisor: 5 timer Andre fagområder