Har du også hørt at man ikke kan lagre personopplysninger utenfor EU/EØS?

Har du også hørt at man ikke kan lagre personopplysninger utenfor EU/EØS?
Dette stemmer ikke, i følge Datatilsynet. Både USA og andre land som Europakommisjonen har godkjent er helt greie lagringssteder, så lenge avtaleverket - som ligner GDPR - er på plass.
Les mer om dette på Datatilsynet sine sider