Vi må jobbe smartere og legge til rette for vekst i fremtiden

Vi må jobbe smartere og legge til rette for vekst i fremtiden
Visma sin Digital Index undersøkelse er besvart av 1500 personer og har som mål å finne ut hvor digitalt modne vi er i norsk næringsliv.

Undersøkelsen viser en lavere digitaliseringsgrad enn forventet, der Norge har en digitaliseringsgrad på 47%, som vil si at vi ligger hakk i hel på svenskene med sine 48%. Undersøkelsen viser at vi ser forskjellig på hvor digitaliserte vi er, utfra hvilken rolle man har i selskapet. IT sjefene svarer med en høyere digitaliseringsprosent enn de daglige lederne eller de økonomiansvarlige. Hvorfor er det slik at vi ikke er mer digitalt modne i Norge? Og hva skal til for at vi kommer oss oppover på den modenhetsskalaen?

Last ned din kopi av Digital Index 2018 her!

Rapporten er rettet mot alle som er interessert i hvordan man kan effektiviserer måten man jobber på gjennom bruk av teknologi, det være seg daglig leder, økonomiansvarlig eller ansatte i bedriften.