LYNWEBINAR: Purr på SMS

Mange reagerer negativt på å motta en purring. Send i stedet en vennlig SMS fra Visma Business – det er god kundeservice. Sett av 15 minutter og bli kjent med vår løsning for SMS-purring. Velkommen på Lynwebinar!
Program:
Visma Business
Pris/pers:
Gratis