Visma Personalforum 2019

I 2019 har det trådt i kraft mange nye regler som berører personalområdet. Regelendringene skaper stor usikkerhet og kompliserer hverdagen for arbeidsgiver.
Program:
Pris/pers:
4600,-

På Personalforum 2019 får du en gjennomgang av:

  • Nye regler i 2019 innenfor ansettelse, arbeidsgivers rapporteringsplikt, og beregning av sykepenger, foreldrepenger mm.
  • Arbeidstid og reiseutgifter - hovedregler og praktiske problemstillinger
  • Skatt på personalrabatter og bonuser - hva kan arbeidsgiver gjøre for å redusere kost?
  • Hvilke ordning skal virksomheten velge for dekning av sykepenger og foreldrepenger?
  • Hva er utfordringene ved trekk i lønn?
Visma har vurdert dagen til å gi 7 timer etterutdanning for regnskapsfører og revisor.